Pierre Schori: Sveriges roll i Afghanistan måste granskas

okt 30, 2021

Pierre Schori vid boksläpp i Haninge 25.10.2021. Foto Ingrid Eckerman

Förre ministern för asyl- och migrationsfrågor Pierre Schori talade vid boksläppet av Den onödiga flyktingkrisen, rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015 – 2021 i Haninge Kulturhus den 25 oktober 2021. Detta är en sammanfattning av talet.

Aktuellt

Sanningen är krigets första offer, också i Afghanistan. ”Tala inte om kriget, tala i stället om FN, demokrati och kvinnors rättigheter. Kalla dem inte flyktingar, kalla dem illegala migranter”. Så har det låtit i debatten om vår roll i Afghanistankriget som slutade i ett förkrossande nederlag för de utländska styrkorna och ett humanitärt haveri för svensk flyktingpolitik,

Först sökte de som ville ha oss med i det amerikanskledda kriget att skylla på FN.

Så här lät det enligt protokollet från ledande håll på den socialdemokratiska partikongressen 2009 då opinionen mot kriget hade vuxit sig stark:

”Vad kan hända om Sverige, denna respekterade nation i världen, väljer att lämna Afghanistan – med den tilltro vi har till FN:s organisation, med den tro vi har på fredsbevarande operationer, med dessa 100 000 svenska pojkar och flickor som har varit ute och som i dag gör ett fantastiskt jobb därute? Om vi lämnar – vilken effekt får det på denna operation, vilket pris som kommer betalas och vad kommer vi att säga om ett år eller två? När fingrarna är avskura på dem som har gått och röstat? När flickskolorna bränns? Och när terrorgrupper grupperar sig för en ny offensiv och flinar åt dem som har lämnat under det minsta lilla tryck? Det är vad det handlar om”.

Därefter var Socialdemokraterna och moderaterna på samma linje och därför kunde riksdagsmajoriteter rösta för ett deltagande i det amerikanska kriget år efter år, senast i december 2020 då man förlängde insatsen till den 31:e dccember 2021! Därefter kom en förkrossande tystnad.

I en Expressenintervju den 5 augusti 2021 verkade det som om vår försvarsminister trodde att vi var med en FN-insats där en anonym koalition bestämmer allt: ”Vi har ju agerat med det internationella samfundet”. Han menade då det trettiotal länder som deltagit – inte de 140 i FN-familjen som inte gjorde det. ”Vi är ju en liten nation i det här stora sammanhanget […] och vi kommer att agera på det sätt som övriga gör.” USA nämner han inte och heller inte Nato.

Men detta var aldrig en av FN sanktionerad fredsbevarande operation, den står inte ens med på FN-listan. Jag är den ende svensken som varit chef för en av FN:s fredsbevarande operationer.

Sedan skyllde man på afghanerna. När NATO: s generalsekreterare Jens Stoltenberg intervjuades av BBC HardTalk den 18 augusti i år hade han mage att skylla på afghanernas ”dåliga stridsmoral”. Men han blev mållös när programledaren sa att det var groteskt att skylla på den afghanska armén som hade förlorat 65 000 döda medan den största militära alliansen någonsin hade haft upp till 135 000 man på plats.

Flyktingmottagningskrisen i dagens Europa – och Sverige – har sina rötter i ett land som i århundranden trasats sönder av utländska makters imperiala ambitioner; först var det Storbritannien och sedan Sovjetunionen. Och i mycket är krisen en inhemsk produkt, en svensk kris. Att skylla på dem som flyr från krig och död är en vedervärdig blåbrun berättelse. Vi kan bättre. Vi har en annan berättelse: om solidaritet och medmänsklighet, om tron på Förenta Nationerna och alla individers och folks lika värde.

Sveriges roll i Afghanistankriget behöver mot denna tragiska bakgrund skärskådas av en oberoende instans. Förebilden för granskningen kan vara två statliga utredningar, Coraonakommissionen, vars ordförande var Mats Melin, tidigare justitieråd och ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen, samt den statliga utredningen Sveriges samlade engagemang i Afghanistan under perioden 2002 – 2014.

Tillsättandet av utredningen får inte förhalas som när den förra tillsattes efter år av krav från en bred folklig rörelse. Ämnet är så pass allvarligt att utvärderingen bör komma före nästa års val.

Sökord: Om Afghanistan, Det officiella Sverige

Till Aktuellt

Media äger rätt att återge texten med angivande av författare och källa.