Om de två händerna

okt 21, 2021

Berättelse nr 5

Bild: Taj Khanzada

Många har säkert undrat över de två röda händerna, en grön och en röd, som utgör loggan för bokprojektet “Den onödiga flyktingkrisen”. Tittar man noga ser man de små figurerna med ryggsäckar som hängande i en tunn tråd tar sig från den röda handen till den gröna. Den röda handen har konturer av moskéer, den är befolkad av beväpnade krigare och angripen av raketer. I mitten sitter ett ensamt barn. Från handleden kommer det stora röda droppar I den gröna handen ser man Eiffeltornet, granar, älskande par och barn med ballonger. Här droppar det grönt från handleden.

Konstnären Taj Khanzada gjorde denna tavla 2017 när han varit i Sverige två år. Han berättar att han ville visa hur svårt det är att leva i kriget i ett land som Afghanistan, men också hur många svårigheter man måste passera för att komma till en fridfull miljö, Europa, där man kan leva i fred utan krig. Från den röda handen droppar det blod. I den gröna handen är det överflödet på kärlek och frid som droppar. Det är många välsignelser som droppar och alla kan åtnjuta denna välsignelse lika mycket.

Sökord: Flyktingarnas perspektiv

Till Berättelser

Berättelse nr 5.