De tvingas vara i Sverige men får inte försörja sig

sep 17, 2021

Röda tråden-marschen, Medborgarplatsen 11 mars 2017. Foto Leo Nobel.

Aktuellt

Genom att förbjuda flyktingar att arbeta underminerar staten integrationen och späder på främlingsfientligheten. Ge dem i stället möjlighet att arbeta och försörja sig själva!

Allt oftare landar plan från Frankrike på Arlanda med återdeporterade från olika länder. Frankrike är ett av de många EU-länder som har en betydligt liberalare syn på asylsökande än Sverige. Bland annat har afghanska barnfamiljer och f.d. ensamkommande unga vuxna fått asyl i Frankrike, på samma asylskäl som de fick avslag på i Sverige. De som blev “dublin” (deras fingeravtryck hittades i Schengen-registret) har kunnat leva i tältlägren under de 18 månadernas väntetid på att kunna söka asyl på nytt. 

De franska myndigheterna visste att om de blev återsända till Sverige skulle det innebära utvisning till Afghanistan. Kanske betraktade man utvisning till Sverige som ett brott mot mänskliga rättigheter, då de skulle utsättas för kränkande behandling? Men för närvarande är i Sverige det stopp för utvisningarna till Afghanistan, och kanske har Frankrike tröttnat på att ta hand om flyktingar från Sverige. 

Även från Tyskland sänds flyktingar tillbaka till Sverige, både barnfamiljer och unga vuxna. 

Det är nu väl känt att Sverige inte tar hand om sina egna flyktingar från 2015, även om man i olika sammanhang hänvisar till den stora flyktingbördan för sex år sedan.

Afghanska medborgare kan söka inhibition, dvs. att de inte ska utvisas. De vistas då legalt i landet, trots att de inte har uppehållstillstånd. Har man varit utomlands får man inte LMA, dvs. dagersättning, och inte AT-und, tillstånd att arbeta. Sociala myndigheterna stöttar bara barnen, inte de vuxna – de anses vara Migrationsverkets ansvar. Barnen får absolut minsta hjälp som kan tänkas – t.ex. några dagar i taget på härbärge. 

Migrationsverket avslår ansökan om LMA även för andra som inte anses som “asylsökande” – t.ex. dem som inte klarar kraven enligt nya gymnasielagen. Det tycks som om endast en mindre andel av dem som fått inhibition också får LMA. 

Vi ser nu hur de som behöver stöd från civilsamhället blir allt fler. Men vi når inte alla – de som inte hittar fram till oss löper stor risk att hamna i det riktiga skuggsamhället, i droger, kriminalitet, prostitution. 

Många protester i Sverige

Under 2016-2017 förekom flera aktioner mot utvisningarna framför allt till Afghanistan. Bilden ovan är från Röda tråden-marschen mars 2017, anordnad av #Vi står inte ut för att ensamkommande barn skulle få uppehållstillstånd. Aktioner organiserades på en mängd orter i hela Sverige. Ryggsäckar vandrade från dessa orter till Stockholm. Här kom deltagarna i tåg från olika håll till Medborgarplatsen, som var helt fylld. Tyvärr var det bara en eller två politiker som vågade komma dit och ta emot sin ryggsäck.

Nästa stora aktion var sittstrejken, anordnad av Ung i Sverige, på Medborgarhusets trappa. Den pågick i flera månader under hösten.

Det var den vintern då hjälparna gång på gång bad makthavarna om hjälp då de kände att de höll på att gå under – men inte fick något gehör.  

Luften gick ur hjälpare och de allt mer modlösa ungdomarna och barnfamiljerna. Men engagemanget fortsatte och lever än idag. Ungdomar som levt gömda visar nu sin kapacitet och ordnar demonstrationer för Afghanistan och mot utvisningarna över hela landet, vecka efter vecka. De och barnfamiljerna intervjuas om sin situation i olika media. 

Hjälparna fortsätter stödja och hjälpa, med pengar, bostad och tröst på nätet. År efter år. De skickar pengar till Afghanistan, Iran och Pakistan, följer på distans dem som återigen flyr Afghanistan. De reser till Tyskland och Frankrike för att hälsa på “sina” ungdomar och visa att de inte är glömda. 

Beslutsfattarna kan inte säga “vi visste inte”

I oktober kommer boken Den onödiga flyktingkrisen – rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015 – 2021I den skriver 50 olika författare från civilsamhället på 500 sidor om sin oro för vart Sverige är på väg, om de ändringar av lagar och regler som genomförts från 2015, om de rättsosäkra asylprocesserna (inklusive åldersbedömningarna), och slutligen om vilka följder detta haft för såväl samhället som individer. 

Boken kan nu beställas från Stöttepelaren – stödförening för ensamkommande barn och ungdomar för minst 250 kr + frakt. Även Ordfront Magasin 3-2021, en 50-sidig “lightversion”, kan köpas därifrån, för minst 80 kr + frakt.

Sökord: Aktuellt, Civilsamhället

Media äger rätt att återge texten med angivande av författare och källa.