Följ den nya migrationslagen: Ge uppehållstillstånd till dem som har beslut om utvisning till Afghanistan!

aug 17, 2021

Aktuellt

Vi har sedan juli 2021 en ny migrationslag. Vad man än tycker om den så bör lagar följas. Just nu bryter Migrationsverket mot lagen. Man har ställt in all prövning av migrationsärenden när det gäller Afghanistan. Men det åligger enligt lag Migrationsverket att pröva ansökningar om asyl och verkställighetshinder inom rimlig tid.

Läget i Afghanistan är och kommer under lång tid att vara sådant att västerländskt influerade personer riskerar hälsa och liv – eller att tvångsrekryteras till talibanerna och tvingas utföra mord. Situationen uppfyller väl migrationslagens krav för att bevilja uppehållstillstånd.

Att bara inhibera utvisningarna gör att dessa våra medmänniskor tvingas leva i limbo där de inte tillåts arbeta utan ska leva på bidrag, 61 kr per dag eller inget alls. Varken de eller Sverige gynnas av detta.

Att inte ens följa nystiftade lagar innebär en rättsröta. Vilka andra lagar kan myndigheter bara strunta i?

Sprid detta uttalande!

Redaktionen för bokprojektet Den Onödiga Flyktingkrisen – rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015-2021 den 17 augusti 2021

Ingrid Eckerman

Karin Fridell Anter

Jan Stattin

Solveig Freudenthal

Birgitta Göransson

Carin Flemström

info@onodigaflyktingkrisen.se