Karin Fridell Anter nominerad för Raoul Wallenbergs-priset

maj 30, 2021

Aktuellt

Karin Fridell Anter är en av initiativtagarna till Den onödiga flyktingkrisen. Hon är nu en av fem nominerade till Raoul Wallenbergs pris – det finaste mänskliga rättighetspriset i Sverige. Den 27 augusti får vi reda på om hon får det.

Karin är ordförande för Stöttepelaren – förening för stöd till ensamkommande barn och unga och en av de aktiva administratörerna för facebookgruppen Stoppa utvisningarna till Afghanistan!

Karin beskriver sina drivkrafter på Stöttepelarena hemsida.

Karin presenterar sig för Den onödiga flyktingkrisen.

Pressmeddelandet 27 maj.