Vi som arbetar med projektet

maj 11, 2021

Vi som arbetar med projektet är

Karin Fridell Anter, arkitekt och färgforskare, ordförande för Stöttepelaren – stödförening för ensamkommande barn och ungdomar. Redaktör.

Ingrid Eckerman, pensionerad läkare och grundare av nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan! Redaktör.

Jan Stattin, fil.dr. i historia, aktiv i Stoppa utvisningarna till Afghanistan! Redaktör.

Solveig Freudenthal, folkhälsovetare, vice ordförande i Etikkommissionen i Sverige. Redaktör.

Carin Flemström, socionom, ordförande för Haninge frivilliga familjehem. Redaktör.

Birgitta Göransson, psykolog, Skyddsvärnet i Göteborg, knöts till projektet inför genomförandet.

Eva-Märta Granqvist, konstnär och journalist, NU ÄR DET NOG! Arbetar med marknadsföring mm.

Många andra personer bidrar. Se författarpresentationerna!

Allt arbete utförs ideellt.