Vi som arbetar med projektet

maj 11, 2021

Vi som arbetar med projektet är

Redaktörer:

Karin Fridell Anter, arkitekt och färgforskare, ordförande för Stöttepelaren – stödförening för ensamkommande barn och ungdomar.

Ingrid Eckerman, pensionerad läkare och grundare av nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan!

Redaktionskommitté:

Jan Stattin, fil.dr. i historia, aktiv i Stoppa utvisningarna till Afghanistan!

Solveig Freudenthal, folkhälsovetare, vice ordförande i Etikkommissionen i Sverige.

Carin Flemström, socionom, ordförande för Haninge frivilliga familjehem.

Birgitta Göransson, psykolog, Skyddsvärnet i Göteborg.

Marknadsförare:

Eva-Märta Granqvist, konstnär och journalist, NU ÄR DET NOG!

Många andra personer bidrar. Se författarpresentationerna!

Allt arbete utförs ideellt.