Vi som arbetar med projektet

maj 11, 2021

Om projektet

Ny ledning från 2022

I januari 2022 går projektet in i ett nytt skede, där bokens budskap ska föras ut.

Ansvariga för detta är Jan Stattin och Ingrid Eckerman.

Övriga f.d. medlemmar av redaktionskommittén kommer att finnas tillgängliga för intervjuer, föredrag mm.

Läs mer!

Vi som arbetade med projektet under 2021

Redaktörer:

Karin Fridell Anter, arkitekt och färgforskare, ordförande för Stöttepelaren – stödförening för ensamkommande barn och ungdomar.

Ingrid Eckerman, pensionerad läkare och grundare av nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan!

Redaktionskommitté:

Jan Stattin, fil.dr. i historia, aktiv i Stoppa utvisningarna till Afghanistan!

Solveig Freudenthal, folkhälsovetare, vice ordförande i Etikkommissionen i Sverige.

Carin Flemström, socionom, ordförande för Haninge frivilliga familjehem.

Birgitta Göransson, psykolog, Skyddsvärnet i Göteborg.

Många andra personer bidrar. Se författarpresentationerna!

Allt arbete utförs ideellt.