Temanummer Ordfront Magasin 3-2021

apr 13, 2021

Aktuellt

“Den onödiga flyktingpolitiken” har inlett samarbete med Ordfront Magasin. Nummer 3 2021, som kommer i juni, blir ett temanummer om flyktingpolitiken. Här kommer vi att bidra med en serie artiklar. Ämnena kommer att motsvara de ämnen som boken innehåller, men artiklarna blir kortare och mer lättlästa.

Vi är Ordfront Magasin mycket tacksamma över att vi kan nå kanske 10 000 läsare på detta sätt!

Arbetet med artiklarna går framåt. För varje dag minskar luckorna. Samtidigt ser vi att vissa artiklar kommer att vara i behov av uppdatering in i det sista, innan manuskriptet skickas från förlaget Migra till tryckeriet.