Ny bok om ”flyktingkrisen”

apr 5, 2021

Aktuellt

Boken ”Den onödiga flyktingkrisen – rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015 – 2021” har just utkommit i en elektronisk version. https://onodigaflyktingkrisen.se/

I boken beskrivs sådant som de nya lagar och regler som tillskapats sedan 2015, och asylprocesserna, främst utifrån de ensamkommande ungdomarna. Även följderna av den nya asylpolitiken beskrivs. Boken avslutas med exempel från civilsamhällets stora engagemang och dess upplevelse av svek från regering och riksdag. Förutom de fem redaktörerna har över 15 skribenter bidragit.

Bokens redaktörer är djupt kritiska över den omsvängning i synen på flyktingar som skett sedan 2015. Det är inte bara flyktingarna själva som drabbas, utan även de 100 000 eller 200 000 som, på regeringens uppmaning, engagerade sig i flyktingarna. För Sverige är det en ekonomisk förlust då de investeringar i flyktingarna som gjorts inte tas till vara. I stället för skattepengar får staten ytterligare kostnader för förvarstagning och chartrade plan, medan den svarta ekonomin får ett uppsving.

Boken är, när den publiceras digitalt, ännu inte riktigt klar. Flera kapitel saknas. Ingrid Eckerman är läkare och grundare av nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan! Hon har skrivit de två kapitlen om åldersbedömningar och förklarar.

– Just nu pågår intensiva förhandlingar i regeringen om den framtida migrationslagstiftningen. Med den här boken vill vi väcka diskussionen till liv igen. Vi vill att ingen ska kunna säga ”det hade vi ingen aning om!” innan de röstar i riksdagen. Det gäller även den kommitté som nu granskar de medicinska åldersbedömningarna.

Karin Fridell Anter är ordförande i föreningen Stöttepelaren som hjälper papperslösa ungdomar.

– Allra mest vill vi att åtminstone de ensamkommande ungdomarna från 2015 – 2016 får permanent uppehållstillstånd. Vi har kanske 6 000 papperslösa ungdomar i Sverige, förutom de 3 000 som flytt vidare till Frankrike. Nu är vi rädda att många fler kommer till, när de 7 000 som studerat enligt nya gymnasielagen inte får uppehållstillstånd då de inte får jobb under coronapandemin.

Men i boken är det inte bara de ensamkommandes situation som belyses. Solveig Freudenthal är vice ordförande i Etikkommissionen i Sverige, som bidragit ekonomiskt.

– Jag har sett upprörande behandling av funktionshindrade barn. Men även ”vanliga” barnfamiljer ser sig tvingade att fly vidare till andra europeiska länder, när de förstår att Sverige har blivit ett land som inte ens vill ta emot ett tiotal ensamma barn från flyktinglägren i Grekland.

Jan Stattin, historielärare i Gävle, ser parallellen med 30-talet i Tyskland.

– Jag har läst hundratals utredningar och upplevt rättsosäkerheten in på bara huden. När jag ser hur samhället pekar ut en viss grupp och förutbestämmer att de inte har asylskäl utan ska ”ut” blir jag rädd. Det är tydligt att det finns en politisk vilja bakom den rättsosäkerhet som vi ser.

Vad händer då med de flyktingar som inte får uppehållstillstånd? Många blir kvar i Sverige, göms av vänner eller lever på gatan. Carin Flemström, ordförande i Haninge Frivilliga Familjehem, är orolig.

– Som socionom, med erfarenhet av arbetet med de mest utsatta, fruktar jag för den dag då jag ser de fina ungdomar jag hjälpt som snattare eller missbrukare. För dem är gatan i Sverige så mycket bättre än gatan i Afghanistan. ”Här får jag åtminstone en begravning” sa en ungdom som allvarligt övervägde självmord.

Boken finansieras med bidrag från Etikkommissionen, ett ”krisstipendium” från Arena Idé och Atlas förlag samt ett stipendium från CSA, Centralförbundet för socialt arbete. Den tryckta boken kommer att ges ut på Migra förlag som också bidrar ekonomiskt.

Kontaktpersoner:

Ingrid Eckerman, info@onodigaflyktingkrisen.se,  070 557 31 93

Karin Fridell Anter ordforande@stottepelaren.se, 070 769 40 17

Sökord: Om projektet

Till Aktuellt