Författarpresentationer

mar 27, 2021

Redaktörer

Eckerman, Ingrid
Stockholm. F.d. allmän- och folkhälsoläkare i Nacka. Chefredaktör för tidskriften AllmänMedicin. F.d. ordförande i Läkare för Miljön. Grundade 2016 uppropet, hemsidan och facebooksidan Stoppa utvisningarna till Afghanistan! Medgrundare 2017 till Stöttepelaren – stödförening för ensamkommande barn och ungdomar. ”Mormor” för minst fem ungdomar. Läs mer!

Fridell Anter, Karin
Uppsala. Arkitekt och färgforskare. Författare och administratör för ett stort antal fackböcker. Administratör i facebookgruppen Stoppa utvisningarna till Afghanistan! Medgrundare och ordförande för Stöttepelaren – stödförening för ensamkommande barn och ungdomar. F.d. god man. ”Mormor” och mentor för fyra ungdomar. Nominerad till Raoul Wallenbergpriset 2021.
Läs mer!

Redaktionskommitté

Flemström, Carin
Haninge. Socionom. Arbetat inom kommunal socialtjänst, bland annat som socialchef i Värmdö kommun. Fritidspolitiker i Haninge för Socialdemokraterna och ordförande i Brottsofferjouren Haninge Nynäshamn. Ordförande för Haninge frivilliga familjehem.

Freudenthal, Solveig
Stockholm. Folkhälsovetare och forskare med internationella erfarenheter. Volontär på Läkare i Världen. Vice ordförande för Etikkommissionen i Sverige.

Göransson, Birgitta
Leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, hedersdoktor vid Göteborgs universitet. Startade en krismottagning vid Skyddsvärnet i Göteborg för ensamkommande ungdomar 2015. Bonusmamma för en ungdom.

Stattin, Jan
Gävle. Historiker, lektor, lärare i språkintroduktion. Aktiv i nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan! och stödperson i Föreningen för ateister och agnostiker i Gävleborg. Stödperson för åtskilliga ungdomar.  

Övriga författare

Bengtsdotter, Janina
Specialistsjuksköterska. Initiativtagare till föreningen Kompis Falun 2015. Föreningen lärde känna barnfamiljer från Afghanistan som de tog till sina hjärtan. År 2017 vann Kompis Falun kommunens mångfaldspris. Tillsammans med Anna Lindberg är Janina Bengtsdotter initiativtagare till nätverket Tusen barn, tusen drömmar.

Carlsson, Gunilla
Socionom, folkhögskollärare. Även arbetat som kommunal flyktingsamordnare. Föreningen AKTTION, Stora Sköndal.

Dibba, Tuula
Socionom, behandlingsassistent. Delaktig i många nätverk. Skriver ofta betraktelser om sina möten med ungdomarna.  

Druid, Henrik
Professor i rättsmedicin vid Karolinska institutet, överläkare i rättsmedicin vid Rättsmedicinalverket.

Eriksson, Anders
Professor i rättsmedicin vid Umeå universitet, överläkare i rättsmedicin vid Rättsmedicinalverket.

Fänge, Anders
Tidigare arbetat som landchef i Afghanistan för SAK (Svenska Afghanistankommittén). Även arbetat som journalist och för FN. En av Sveriges främsta Afghanistan-kännare.

Gröndahl, Aino
Asylrättsjurist på RFSL, specialiserad på hbtqi-frågor.

Gustin Bergström, Maria
Civilingenjör och produktutvecklare. Numera pastor i Sionförsamlingen i Linköping. Även sångare, kompositör och textförfattare.

Hansen, Kjell
Docent i etnologi, universitetslektor vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Forskar om relationerna mellan stat och lokala samhällen. Medförfattare till en lärobok i landsbygdsutveckling.

Hillert, Emilie
Advokat, delägare i Process Advokatbyrå. Debattör.

Jönsson Tysén, Åsa
Terapeut och konstnär. Frivilliga familjehem Österåker.

Lamm, Åke
Socionom. Föreningen AKTTION, Stora Sköndal.

Landoff, Brita
Filmare, bl.a. dokumentärer kring asylsökande. F.d. lektor i filmregi vid Filmhögskolan vid Göteborgs universitet. Styrelsemedlem i Etikkommissionen i Sverige.

Laustiola, Hannah
Kommunikatör, Läkare i Världen.

Lindberg, Anna
Historiker, forskare Sydasien. Medlem av forskningsprojektet Asylkommissionen, styrelsemedlem i FARR. Grundare av Österlens stödförening för flyktingar. Tillsammans med Janina Bengtsdotter är hon initiativtagare till nätverket Tusen barn, tusen drömmar.

Maley, William
Professor emeritus vid College of Asia and the Pacifics, Australian National University i Canberra. Han är en erkänd auktoritet vad gäller Afghanistan och har skrivit en mängd böcker och artiklar om Afghanistan, migration och flyktingskap. Den senaste är The Afghanistan Wars, utkommen 2021.

Mölk, Christian
Pastor i pingstkyrkan i Härnösand. Medlem i Pingströrelsens integrationsråd, frikyrkornas #rättilltro och ekumeniska Sveriges Kristna Råds arbetsgrupp för migration och integration.

Nilsson Karnerud, KI
Socionom, leg. psykoterapeut. Arbetat på Flyktingenheten, Stockholm. Föreningen AKTTION, Stora Sköndal.

Nordström, Ruth
Chefsjurist hos Skandinaviska Människorättsjuristerna.

Norlin, Sofia
Filmregissör, manusförfattare och filmpedagog i Paris. Aktiv i LAMSF.

Rosengren, Annette
Författare, aktuell med boken Jag bodde i Sverige – om unga svenskafghaners flykt till Frankrike. Skriver bloggen Vårt Europa. Berättelser om människor på flykt och Europas asylpolitik www.annette-rosengren.se. Styrelseledamot i FARR.

Rundqvist, Elisabet
Handläggare på Kungliga biblioteket. Ordförande i Uppsalastödet. Styrelsemedlem i FARR. Har kommit nära många ensamkommande ungdomar.

Schlyter, Frans
Jur.kand med kriminologi 1972, arbetat med personalutbildning, utveckling av behandlingsprogram, drogforskning och utveckling inom kriminalvården. Bonuspappa till två av de afghanska ungdomar som andlöst väntar på sinnesfrid och studiero.

Slotte, Gunnar
Mer än 40 års erfarenhet av socialt arbete inom individ och familjeomsorg. Har under flera år varit ansvarig för Sveriges äldsta och största behandlingsassistentutbildning. Föreningen AKTTION, Stora Sköndal.

Thiblin, Ingemar
Professor i rättsmedicin vid Uppsala universitet, överläkare i rättsmedicin vid Rättsmedicinalverket.

Vestin, Sanna
Författare, mångårig flyktingaktivist, f.d. ordförande för FARR.

Bilder

Vahedeh Aida Ghardagian (Den hopkrupna pojken)

Taj Khanzada (De två händerna)

Reza Rajabi

Mohsen Salehi

Mattias Elftorp

Katarina Lilieqvist

Med flera …

Etiketter: Boken, civilsamhället

Till Innehåll