¤ Utvisning som födelsedagspresent

mar 25, 2021

I den nya utlänningslagen från juli 2021 sägs att ”en vuxen person som har vistats i Sverige med uppehållstillstånd och under den tiden fått en särskild anknytning till Sverige ska kunna beviljas uppehållstillstånd om omständigheterna är särskilt ömmande.”

Detta utesluter många av de ensamkommande som accepterades som barn av Migrationsverket, som fick stanna i Sverige till sin formella myndighetsdag men aldrig fick uppehållstillstånd utan i stället fick leva utan officiell status i Sverige.

Berättat för Karin Fridell Anter. Manus juli 2021. Bild: Okänd konstnär.

Ett av dessa barn är Mohammad. Han kom till Sverige i september 2015. Då var han 11 eller 12 år. Mot instruktionerna i Migrationsverkets rättsliga ställningstagande 41/2017 (Angående daktning av asylsökande barn för slagning i Eurodac) skrevs hans ålder upp från 12 till 14 år för att fingeravtryck skulle kunna tas. Han fick sedan avslag på sin asylansökan medan han även enligt Migrationsverket fortfarande var barn. Eftersom Migrationsverket inte kunde hitta någon mottagare fick han stanna i Sverige, men han fick varken tillfälligt uppehållstillstånd i väntan på att bli 18 år eller ”uppskjuten verkställighet” inskriven i utvisningsbeslutet. Han fick ändå fortsätta bo i sin familj och gå i skolan. Eftersom det inte fanns någon ”uppskjuten verkställighet” godkändes inte hans ansökan om uppehållstillstånd enligt gamla gymnasielagen.

Mohammad är nu 16 år gammal men har enligt Migrationsverket fyllt 18. Som födelsedagspresent har han fått meddelande om att utvisningsbeslutet vunnit laga kraft och att utvisning ska verkställas. Eftersom han aldrig haft uppehållstillstånd omfattas han inte av den nya lagen om ömmande omständigheter.

Mohammad har bott i Sverige i snart sex år. Svenska är hans huvudspråk. I Sverige är han del av en familj som vill men har nekats att adoptera honom. Han har inte varit i Afghanistan sedan han var 11 eller 12 år och har inget som helst nätverk där. Att han ska kunna få ett värdigt mottagande och kunna etablera sig i Afghanistan är uteslutet. I stället för en tillgång i Sverige blir han ytterligare en tillspillogiven ungdom i Afghanistan. 

Från ett domstolsutlåtande på grund av Mohammads överklagande:

Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå

Klaganden har till Migrationsverket gett in en ansökan om uppehållstillstånd för studier på gymnasienivå. Eftersom han varken fått ett utvisningsbeslut med uppskjuten verkställighet eller tidigare haft ett uppehållstillstånd enligt 5 kap. 11 § utlänningslagen omfattas han inte av bestämmelsen i 16 e § TUtlL. Det saknas därför förutsättningar att bevilja honom uppehållstillstånd enligt den bestämmelsen. Han kan inte heller beviljas uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå enligt någon annan bestämmelse i TUtlL.

Sökord: Boken, Om åldersbestämningar, Bristande rättssäkerhet, Åldersbedömningar-berättelser, Rättssäkerhet-berättelser

Till Innehåll