¤ Javid – hur gammal är han egentligen?

mar 25, 2021

Javid sökte asyl i Sverige sommaren 2015. Det födelsedatum han angav var 30 maj 2001. Personalen på Migrationsverkets inskrivningsenhet accepterade att den pojke de såg framför sig var ett barn, nyss fyllda 14.

Berättat för Karin Fridell Anter. Manus juli 2021. Bild: Fjortonårige Rahman som ska utvisas till Kirgizistan. Foto SVT Norrbotten.

Javid fick vänta länge på sin asylutredning och fick sitt första beslut först i oktober 2016. Där angav Migrationsverket att han var född 11 maj 1998. Därmed var han enligt Migrationsverket vuxen och kunde utvisas. Varifrån de hämtat just detta datum framgick inte, och konstigt nog angav de ytterligare ett annat födelsedatum, 12 juni 1998, på avslagsbeslutets framsida.

Migrationsverkets handläggare skrev alltså upp Javids ålder med tre år. Det innebar att hens kollega på mottagningsenheten skulle ha gjort en rejäl missbedömning när Javid från början blivit inskriven som fjortonåring fastän han var sjutton. Det innebar också att handläggaren underkände intyg från både skolan och socialtjänsten, som bedömde att han var så gammal som han själv sade.

Javid överklagade avslagsbeslutet, och i juni 2017 återförde migrationsdomstolen ärendet till Migrationsverket. Domstolen ansåg att åldersuppskrivningen på tre år var så stor att det krävdes en mera grundlig utredning.

Efter en medicinsk åldersbedömning fick Javid ett nytt avslag, och ett nytt födelsedatum, 28 december 1999. Javid registrerades därmed som 18 samma dag som beslutet fattades – ett vanligt sätt att hantera de medicinska åldersbestämningarnas resultat.

Javid överklagade återigen till migrationsdomstolen, och kunde nu föra fram ytterligare uppgifter till stöd för att han var minderårig. I augusti 2018 skrivs han ned i ålder och ärendet återfördes till Migrationsverket som återigen skulle ta ställning till hans ålder.

I november 2018 fick han beskedet att han är född den 16 november 2000.

Efter den första stora åldersuppskrivningen på tre år har Migrationsverket alltså gång på gång sänkt Javids formella ålder så att han vid sista beslutet anses vara bara ett halvår äldre än vad han själv anser att han är. Men sänkningarna har hela tiden gjorts så att han fortfarande har ansetts vuxen, och därmed har man konsekvent förvägrat honom hans rättigheter som barn.

Om man nu frågar Javid hur gammal han är – vad ska han då svara utan att ”ljuga om sin ålder”?

Sökord: Boken, Om åldersbedömningar, Bristande rättssäkerhet, Åldersbedömningar-berättelser, Rättssäkerhet-berättelser

Till Innehåll