¤ Godtycke satt i system

mar 24, 2021

Berättat av olika volontärer. Bild: Ensamkommandes röster 2017.

Sexton ungdomar läser allmän kurs på två folkhögskolor i södra Sverige. De går i samma klass på respektive skola och har i övrigt liknande bakgrund och omständigheter.  Våren 2020 fick nio av ungdomarna avslag på förlängning av uppehållstillstånd för gymnasiala studier. Det var en och samma handläggare i Malmö som gav avslag. Övriga ungdomar beviljades förlängning av andra handläggare på andra orter.

Den lokala stödföreningen tog hjälp av en duktig advokat och överklagade till en ansenlig kostnad samtliga avslagsbeslut. Efter flera månader av oro fick alla ungdomar sina felaktiga beslut upphävda av migrationsdomstolen och deras uppehållstillstånd förlängdes.

Ahmad sökte asyl 2015 men fick besked först våren 2018. Det blev avslag, som han överklagade. En ansökan enligt nya gymnasielagen (NGL) skickades in i juni 2018. Återigen fick han vänta länge. Först i januari 2020 togs överklagandet upp i migrationsdomstolen, tillsammans med NGL-ansökan. Då hade Ahmad redan gått ut gymnasiet. Överklagandet i det ursprungliga asylärendet avslogs i migrationsdomstolen, och NGL-ansökan kunde inte beaktas, eftersom det inte längre fanns några pågående studier. Utvisningsbeslut.

Reza hade tillfälligt uppehållstillstånd genom gymnasielagen och fick ett tvåårigt arbetskontrakt. Han ansökte om permanent uppehållstillstånd och Migrationsverket godkände utbildningen men avslog ändå hans ansökan. Det visade sig att de två årens anställning skulle gälla från Migrationsverkets beslut, inte från anställningens början. Därmed saknades tre veckor I kontraktet.

Arbetsgivaren ville behålla Reza och skrev ett nytt kontrakt, med längre tid. Nu kunde Migrationsverket godkänna anställningen. Men den nya handläggare som tittade på ärendet började undersöka Rezas utbildning, som alltså redan godkänts. Hon fann att trots att han fått examensbevis fattades det tre veckors praktik i hans utbildning. Nytt avslag. Reza fick åter besked om utvisning, på grund av någonting som Migrationsverket tidigare hade godkänt.

Sökord: Boken, Det officiella Sverige, Migrationsverket-berättelser 

Till Innehåll