¤ Avslag i Sverige – asyl i andra länder. Två kvinnors berättelser

mar 24, 2021

Det händer ofta att det svenska migrationsverket avfärdar kvinnors asylskäl och att samma asylskäl sedan bedöms som genuina i andra EU-länder. Två av dessa kvinnor är Aminah, som fick avslag i Sverige och asyl i Frankrike, och Aisha som fick avslag i Sverige och asyl i Tyskland.

Författare: Anna Lindberg. Manus juli 2021. Bild: Från filmen om Sonita, den unga afghanska rapparen i Iran som hotades av tvångsgifte. https://www.themoviedb.org/movie/370213-sonita

Amina

Aminah är född i Iran, dit hennes föräldrar hade flytt från Afghanistan på grund av hot från talibanerna. Mot sin vilja blev hon bortgift med en äldre afghansk man i Iran, som också var våldsam mot Aminah. Hon var då 17 år.

Aminah flydde tillsammans med sin pojkvän och kom så småningom till Sverige. Migrationsverket bedömde att hennes historia var trovärdig, men sa samtidigt att hon inte kunnat bevisa att exmannen utgör ett hot mot Aminah och hennes nye man/pojkvän. Därför, menade Migrationsverket, skulle de utvisas till Afghanistan. En oengagerad advokat missade att ansöka om verkställighetshinder och paret hade inga andra kontakter som kunde hjälpa dem. 2020 flydde de från Sverige till Frankrike, där de efter ett halvår fick asyl.

Aisha

Aisha är född i Afghanistan som ett av fem syskon och uppvuxen i Iran dit familjen flydde på grund av talibanernas hot. När en äldre släkting från Afghanistan besökte familjen våldtog han Aisha, något som hon inte vågade berätta för någon.

När Aisha var 13 år flydde hela familjen till Sverige. Alla i familjen fick utvisningsbesked. De äldre syskonen flydde från Sverige vid olika tillfällen. Omständigheterna gjorde att de inte kunde söka asyl i samma EU-land, så de splittrades och hamnade i tre olika europeiska länder.

Aisha berättade för sin advokat om våldtäkten och rädslan för att släktingen ska tvinga till sig äktenskap eller se till att hon blir exkluderad från samhället och straffad. På grund av detta ansökte advokaten om verkställighetshinder, men Migrationsverket avslog det utan att låta Aisha berätta sin historia. Det var inget nytt skäl, skrev Migrationsverket, utan endast en upptrappning av tidigare skäl. De bedömde att hon hade ett manligt nätverk i Afghanistan genom den äldre släktingen och därför kunde utvisas dit i och med att hon hunnit fylla 18 år.

Hösten 2020 flydde Aisha tillsammans med sina föräldrar från Sverige till Tyskland, där de beviljades uppehållstillstånd efter några månader. Familjen som kommit tillsammans till Sverige är nu utspridda i fyra olika EU-länder – men har åtminstone undkommit utvisning till Afghanistan.

Sökord: Boken, Att lämna Sverige, Flyktingarnas perspektiv, Kvinnor-berättelser

Till Innehåll

Boken Den onödiga flyktingkrisen - rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015 - 2021