¤ En ”religiös figur” eller inte?

mar 23, 2021

Jag har grymt svårt att smälta dagens muntliga förhandling i Migrationsdomstolen via videolänk från Uppsala tingsrätt. Huvudfrågan i målet är om konvertiten vi företräder verkligen är genuint kristen. I så fall kan han inte utvisas till Afghanistan då han riskerar dödsstraff och tortyr. 

Ur ett facebookinlägg av Ruth Nordström. Manus juli 2021. Bild: Triumfkrucifix i Sankt Laurentii kyrka, Söderköping. Wikipedia.

Men ärligt talat. Vad håller Migrationsverket på med? Under två timmar krävde Migrationsverkets företrädare att vår klient, som gick med i Svenska kyrkan när han var 17 år, skulle förklara treenigheten och ge en filosofisk och teologisk förklaring på teodicéproblemet, som teologer har diskuterat i århundraden, och besvara frågan: ”Om den kristne guden är så allsmäktig, varför får dina landsmän lida så under krig och elände?” 

Sen avkrävdes han svar på frågor som: ”Var finns själarna till alla muslimer som är döda i dag? Uppstod Jesu kropp eller bara hans själ? Uppstår människors kroppar eller deras själar eller både och efter döden? Exakt var i bibeln står det om uppståndelsen från de döda? Vad var kyrkoårets bibeltexter från förra söndagens mässa och vad betyder de för dig?”

I sin plädering säger Migrationsverket att det rätten skall avgöra är om klaganden är “en religiös figur eller inte”, vilket Migrationsverket inte tycker. 

Sen påstår Migrationsverkets handläggare att “de flesta människor i världen tror ju inte på det du tror på” och “inga lärda har ju kunnat ge bra svar på frågorna jag ställde” och att klaganden ”kan ju inte ge några bra svar heller.” Så “han är inte genuint kristen”. 

Migrationsverkets bedömningar är uppenbart i strid med riktlinjerna från FN:s flyktingorgan UNHCR.

Sökord: Boken, Om religion

Till Innehåll

Boken Den onödiga flyktingkrisen - rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015 - 2021