¤ Jag vill säga ett stort tack

mar 14, 2021

Till alla jag har mött under de åren jag har bott i Sverige

Författare: Rahat Hazare Hasani. Manus juli 2021.

Jag vill säga ett stort tack för att ni genom ert engagemang tänder en kunskapsstubin som orsakar en explosion av nyfikenhet i mig dagligen. Jag levde som en mask djupt ner i jorden i mörker utan att ha vetat nåt om omvärlden. Jag levde i desinformation, skrämsel, under religiösa förtryck och begränsningar innan jag kom hit. Men ni har odlat eller planterat ett frö i mig som har växt till en växt som för evigt kommer att växa. Tack att ni tar död på den gamla busken som gjorde att jag såg allt som svart eller vitt.

Under alla de åren som jag har bott i Sverige har jag genomgått stora omställningar både psykiskt och fysiskt och har försökt att anpassa mig till den nya västerländska världen. Mitt tänkande har förändrats och mitt lyssnande har ändrats sedan dess, hela jag har förvandlats till den nya nyfikna mig som individ.

Tack vare er mina medmänniskor som gjorde processen möjlig så att jag lossnade från mina gamla svartvita tankar genom ert skrivande, kritik eller rationella samtal som ni har fört under de åren jag har vistats i Sverige. 

Sökord: Boken, Flyktingarnas perspektiv

Till Innehåll